Private Statement

WD-40 Company Nederland
ZEN Building
Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht

Contact:
Tel.: 030/ 210 79 55
Fax: 030/2 10 69 55
Mail: Info@3-in-1.eu

WD-40 Company Zweigniederlassung Deutschland
Siemensstr. 21
61352 Bad Homburg
Duitsland

Handelsregister:
Bad Homburg Duitsland HRB 6627
BTW Nummer.: DE 112147180
Belastingsnummer: 003 219 20015

Directie:
William Noble, Garry Ridge

Contact:
Tel.: +49 6172 67745-0
Fax: +49 6172 677499
Mail: Info@3-in-1.eu

Responsible for the technical management of this site:

Thorsten Kern Computer und Internet-Service
Internet: http://www.kern-web.de

Privacybeleid

VERKLARING INZAKE PRIVACY EN COOKIES MET BETREKKING TOT DE WEBSITE VAN WD-40 COMPANY LIMITED

Laatste revisie 18 mei 2018

Deze website (de “Website”) wordt uitgebaat door WD-40 Company Limited van Noorderpoort 97, NL-5916, Venlo, Limburg, met bedrijfsregistratienummer 01755958 (“WD-40 Company Limited”, “wij” of “we”). Wij hechten zeer veel belang aan de privacy van de bezoekers van de Website (“u”). We verbinden ons ertoe om te handelen in overeenstemming met wetgeving inzake gegevensbescherming die regelt hoe wij uw persoonsgegevens mogen verwerken, en die u bepaalde rechten verleent met betrekking tot deze gegevens.

Waarop heeft deze verklaring betrekking?

In deze privacyverklaring (de “Verklaring”) wordt beschreven hoe we de persoonsgegevens gebruiken die wij verzamelen van bezoekers van de Website of die zij ons verschaffen, inclusief persoonsgegevens die we verkrijgen wanneer we diensten via de Website aanbieden (de “Diensten”). U mag de Diensten alleen gebruiken als u ouder bent dan 16 jaar.
We leveren deze Verklaring omdat u het recht hebt om te weten welke gegevens we over u verzamelen, hoe we die beschermen en gebruiken, en onder welke omstandigheden die aan anderen meegedeeld zullen worden. In deze Verklaring worden ook uw rechten inzake gegevensbescherming beschreven, inclusief uw recht om bezwaar te maken tegen bepaalde aspecten van de verwerking door ons. Meer informatie over uw rechten, en hoe u die kunt uitoefenen, vindt u in deel 11 hieronder.
We behouden ons het recht voor om deze Verklaring te allen tijde te wijzigen. Als we deze Verklaring wezenlijk wijzigen, zullen we u daarover informeren per e-mail of via een bekendmaking op de website. Indien nodig zullen we uw toestemming vragen.

 1. Gegevens die we verzamelen
 2. Zo gebruiken we uw gegevens
 3. Delen en bekendmaken van uw gegevens
 4. Communicatie voor marketing
 5. Internationale gegevensoverdracht
 6. Beveiliging
 7. Cookies
 8. Links naar andere sites
 9. Content die u uploadt
 10. Bewaren van gegevens
 11. Uw rechten
 12. Bijwerken van uw gegevens
 13. Contactgegevens

1. Gegevens die we verzamelen

In deze Verklaring wordt uitgelegd hoe we de persoonsgegevens gebruiken die we verzamelen van Gebruikers van onze Website of die deze Gebruikers aan ons verschaffen.
We verzamelen en verwerken persoonsgegevens over u wanneer u communiceert met ons en onze Website, en wanneer u producten koopt van ons en onze Diensten gebruikt. Deze gegevens omvatten:

 • Uw naam
 • Uw geslacht
 • Uw leeftijd/geboortedatum
 • Uw huwelijksstatus
 • Uw bedrijf, positie en beroep
 • Uw e-mailadres en telefoonnummer
 • Uw postadres
 • Uw betalingsgegevens
 • Content die u verschaft inclusief foto’s, audio en/of video (“eindgebruikercontent”)
 • Uw marketingvoorkeuren, inclusief toestemming die u ons mogelijk gegeven hebt
 • Informatie in verband met de browser of het apparaat dat u gebruikt om de Website te bezoeken, inclusief logbestanden met informatie zoals internetprotocoladressen (“IP-adressen”), uw internetprovider, doorverwijzings- en uitgangspagina’s, het besturingssysteem, datum- en tijdstempels en clickstreamgegevens.

Samengevoegde gegevens

We gebruiken gegevens over Gebruikers om anonieme, samengevoegde statistieken op te stellen voor operationele en marketingdoeleinden. Zulke doeleinden omvatten benchmarking, het bepalen van geschikte hardwareniveaus, het bepalen van het aantal medewerkers dat nodig zal zijn om de Diensten aan onze Gebruikers aan te bieden, en het rapporteren van het aantal Gebruikers dat de Diensten gebruikt. Deze anonieme, samengevoegde gegevens worden niet gebruikt op een wijze waarop een individuele Gebruiker geïdentificeerd kan worden.

2. Zo gebruiken we uw gegevens

We gebruiken de gegevens die u ons verschaft voor de volgende doeleinden:

 • Zoals voor ons nodig is om ons bedrijf en onze gerechtvaardigde belangen uit te oefenen, en voor zover onze belangen niet strijdig zijn met uw rechten op gegevensbescherming, in het bijzonder voor het volgende:
  • Beantwoorden van uw vragen.
  • Ondersteunen van uw deelname aan wedstrijden en enquêtes.
  • Als hulp voor ons om betere producten en Diensten aan te bieden; bijvoorbeeld om de prestaties van ons personeel te evalueren, om de kwaliteit van onze producten en Diensten te beoordelen, en om ons te helpen onze Website, middelen en Diensten te verbeteren.
  • Verzekeren van de beveiliging van onze websites en IT-systemen en beschermen van onze rechten.
  • We zullen indien nodig gegevens gebruiken in verband met wettige claims, naleving, en in het kader van regelgeving en onderzoek (dit omvat het bekendmaken van die gegevens in verband met juridische processen of procesvoering)
  • Als u met een creditcard of debetkaart betaalt, gebruiken we derden om de geldigheid van de sorteercode, het rekeningnummer en het kaartnummer dat u verstrekt te controleren om fraude te voorkomen.
 • Waar u toestemming geeft:
  • We zullen u direct marketing sturen in verband met relevante producten en Diensten van ons, of andere producten en diensten die wij, onze dochterondernemingen en zorgvuldig geselecteerde partners aanbieden. Als u geen marketingmateriaal meer van ons wilt krijgen, informeer ons dan. Zie deel 4 van deze Verklaring voor informatie hoe u dat kunt doen.
  • We plaatsen cookies en gebruiken vergelijkbare technologieën en zullen dat doen in overeenstemming met het gedeelte over cookies van deze Verklaring en de gegevens die we aan u verschaffen wanneer deze technologieën gebruikt worden.
  • We kunnen afbeeldingen die u ons verschaft op onze website en op andere wijze in ons marketingmateriaal gebruiken om onze producten te promoten.
  • Als we bij andere gelegenheden om uw toestemming vragen, zullen we de gegevens gebruiken voor het doel dat we op dat moment uitleggen.
 • Voor wettelijk vereiste doeleinden:
  • Om te voldoen aan verzoeken van overheden of wetshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren.
 • Om te voldoen aan een overeenkomst, of om maatregelen te nemen in verband met een overeenkomst: dit is van belang als u bij ons een aankoop verricht of deelneemt aan een wedstrijd die wij organiseren. Dit omvat:
  • Het uitvoeren van uw bestellingen en het aannemen van betalingen van u.
  • Het leveren van klantenservice in verband met uw communicatie met ons of het beantwoorden van uw vragen.
 • Het regelen van de levering of andere terbeschikkingstelling van producten, Diensten of prijzen.

3. Delen en bekendmaken van uw gegevens

We delen uw persoonsgegevens binnen WD-40 Company en met groepsbedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de hierboven vermelde verwerking. We kunnen persoonsgegevens over u gebruiken om advertenties en marketingberichten die u op de website te zien krijgt aan te passen, of we kunnen voor dat doel met externe bedrijven samenwerken. Samengevoegde gegevens kunnen met deze bedrijven gedeeld worden om zulke aanpassing mogelijk te maken. De anonieme clickstream, het aantal paginaweergaven dat door pixeltags wordt berekend en samengevoegde demografische gegevens worden ook gedeeld met onze adverteerders en zakelijke partners.
We gebruiken gegevens in verband met uw bezoek aan de Website ook voor het maken van statistische analyses om de belangstelling voor, en het gebruik van, de verschillende onderdelen van de Website te meten. We delen zulke informatie met relevante adverteerders of externe partijen. We zullen aan derden echter uitsluitend samengevoegde gegevens van deze analyses ter beschikking stellen, en geen gegevens van specifieke Gebruikers.
Persoonsgegevens zullen worden gedeeld met externe dienstverleners (inclusief technologieconsultants en CRM-leveranciers). Zij zullen gedurende de tijd dat ze aan ons diensten leveren toegang krijgen tot de gegevens die u ons verschaft hebt, en zullen die namens WD-40 Company verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Zulke derden zijn onder meer providers van diensten in verband met websitehosting, onderhoud, en technologie en CRM. Elk van deze dienstverleners is contractueel verplicht om ons diensten te leveren op een wijze die consistent is met deze Verklaring.
Onze werknemers, vertegenwoordigers en contractanten moeten een zakelijke reden hebben om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens. We delen uw persoonsgegevens ook met partners die ons helpen om de Diensten te beheren of te leveren (bijvoorbeeld beheer van het message-board, statistische analyses, gegevensverwerking en uitvoering van orders), of met externe contractanten, vertegenwoordigers of sponsors die ons helpen bij het beheren, het beoordelen en het verwerken van prijzen in het kader van wedstrijden en promoties. Deze externe contractanten of vertegenwoordigers zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken om ons een specifieke dienst te leveren en voor geen enkel ander doel.
Als we in de toekomst uw persoonsgegevens willen delen met derden die niet optreden als onze vertegenwoordigers of dienstverleners, zullen we u daarover inlichten en u gelegenheid geven om dat te weigeren.
Als het bedrijf verkocht wordt, samengaat met en/of overgaat in een ander bedrijf, worden uw details bekendgemaakt aan onze adviseurs en de adviseurs van mogelijke kopers, evenals aan de nieuwe eigenaars van het bedrijf.
Uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt als bekendmaking vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als het voor ons anderszins nodig is om onze rechten, de rechten van onze gelieerde bedrijven, de rechten of veiligheid van eender welke persoon of het publiek, en rechten van onze Gebruikers of een derde te beschermen.

4. Communicatie voor marketing

We willen u van tijd tot tijd per e-mail informatie sturen over andere, gelijkaardige producten of diensten van WD-40 Company waarvan we menen dat die voor u interessant zijn (inclusief bijvoorbeeld nieuwsbrieven en communicatie over promoties). We zullen dat alleen doen als u daarmee akkoord gaat en u hebt op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen het krijgen van deze informatie van ons, of tegen profilering die we uitvoeren voor direct marketing. U kunt dat als volgt doen:

 • Volg de instructies voor weigering (opt-out) die u vindt in elke e-mail die we u sturen; of
 • Contacteer ons via de contactgegevens in deel 13 hieronder.

5. Internationale gegevensoverdracht

We verzenden uw persoonsgegevens niet naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (de “EER”), met uitzondering van WD-40 Company in de Verenigde Staten (zelfcertificering volgens het EU-VS-privacyschild wordt uitgevoerd). Als dit verandert, zullen we u daarover inlichten.

6. Beveiliging

We hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen incidenteel verlies en tegen toegang, gebruik, wijziging of bekendmaking door of aan onbevoegden.
We passen algemeen geaccepteerde industriestandaarden toe om persoonsgegevens die Gebruikers aan ons verstrekken te beschermen, zowel tijdens verzending als na ontvangst ervan. Geen enkele wijze van verzending via het Internet, en geen enkele elektronische opslagwijze, is echter 100% veilig. Hoewel we ernaar streven om uw persoonsgegevens met commercieel acceptabele middelen te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan dus niet garanderen.

7. Cookies

We gebruiken cookies om de Website gebruiksvriendelijker en nuttiger te maken. Wanneer u de Website bezoekt, sturen onze servers een cookie naar uw computer. Cookies op zichzelf identificeren u niet persoonlijk maar detecteren eenvoudig de webbrowser die u gebruikt.
Er zijn twee soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden van uw computer verwijderd wanneer u de webbrowser sluit of de computer uitschakelt. Permanente cookies blijven op uw computer nadat u de webbrowser sluit of de computer uitschakelt. U kunt permanente cookies verwijderen door de instructies in de Help-informatie van uw webbrowser te volgen. Als u ervoor hebt gekozen om u bij ons te identificeren, gebruiken we sessiecookies die versleutelde gegevens bevatten om u uniek te kunnen identificeren.
We gebruiken permanente cookies die alleen wij kunnen lezen en gebruiken om browsers te identificeren die de Website eerder bezocht hebben. Als Gebruikers ons identificeerbare gegevens verschaffen over zichzelf, krijgen deze een unieke id. Deze unieke id wordt gekoppeld aan een permanente cookie die we in de webbrowser van de Gebruiker plaatsen. We zijn zeer voorzichtig inzake de beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens in permanente cookies. We slaan bijvoorbeeld geen accountnummers of wachtwoorden op in permanente cookies.
Als u cookies wilt verwijderen die reeds op uw computer aanwezig zijn, raadpleeg dan de handleiding van uw browser voor aanwijzingen hoe u het bestand of de map met cookies kunt vinden.
Merk op dat u bepaalde delen of functies van de Website mogelijk niet kunt gebruiken als u onze cookies verwijdert of toekomstige cookies uitschakelt.
Voor meer informatie over cookies, raadpleeg: www.allaboutcookies.org of raadpleeg www.youronlinechoices.eu, waar u meer informatie vindt over gericht adverteren op basis van surfgedrag en over online privacy.
We gebruiken de volgende cookies:
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel om de Website te bezoeken en de functies daarvan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen we u de diensten aanbieden waar u naar gevraagd had, zoals het bewaren van uw inloggegevens of items in uw mandje.
Cookies voor prestaties
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over hoe bezoekers onze Website gebruiken. We gebruiken bijvoorbeeld cookies van Google Analytics om beter te begrijpen hoe klanten onze website bereiken, raadplegen of gebruiken, en om te achterhalen waar we onderdelen zoals navigatie, de winkelervaring en marketingcampagnes kunnen verbeteren. De gegevens in deze cookies tonen nooit persoonlijke gegevens waaruit uw afzonderlijke identiteit bepaald kan worden.
Cookies voor functionaliteit
In deze cookies worden uw keuzes opgeslagen, zoals het land waarin u onze Website bezoekt, uw taalinstelling en zoekparameters zoals maat, kleur of soort product. Deze gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om u een ervaring te bieden die beter aansluit op uw keuzes en om uw bezoeken gerichter en aangenamer te maken. De informatie die via deze cookies verzameld wordt, kan anoniem gemaakt worden en kan niet gebruikt worden om uw surfgedrag op andere websites te volgen.
Cookies voor sociale media
Met deze cookies kunt u uw activiteiten op de Website delen op sociale media zoals Facebook en Twitter. Wij hebben geen controle over deze cookies. Raadpleeg het privacybeleid van de betreffende cookies voor informatie over wat die doen.

Logbestanden

Zoals voor de meeste websites geldt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie en slaan die op in logbestanden. Deze informatie identificeert niet afzonderlijke Gebruikers. Logbestanden bevatten gegevens zoals internetprotocoladressen (“IP-adressen”), uw browsertype, uw internetprovider, doorverwijzings- en uitgangspagina’s, uw besturingssysteem, datum- en tijdstempels en clickstreamgegevens. We gebruiken deze informatie om trends te analyseren, om de Website te beheren, om te zien hoe Gebruikers de Website gebruiken, en om demografische gegevens te verzamelen over onze Gebruikersbastand in zijn geheel. We koppelen deze automatisch verzamelde gegevens niet aan uw persoonsgegevens. We verzamelen bepaalde anonieme informatie over uw bezoek aan de Website via oplossingen voor websiteanalyse die in onze branche algemeen gebruikt worden en commercieel verkrijgbaar zijn, zoals Omniture Web Analytics.

Doorzichtige GIF’s (web beacons)

We gebruiken doorzichtige GIF’s (ook wel web beacons genoemd) om content op de Website beter te kunnen beheren door de informatie die ze verschaffen over welke content effectief is. Doorzichtige GIF’s zijn kleine afbeeldingen met een unieke id, qua functie vergelijkbaar met cookies, en worden gebruikt om de online bewegingen van webgebruikers te traceren. Anders dan cookies, die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen, worden doorzichtige GIF’s onzichtbaar in webpagina’s opgenomen. Ze zijn ongeveer even groot als de punt op het einde van deze zin. We koppelen de informatie die we via doorzichtige GIF’s verzamelen niet aan de persoonsgegevens van Gebruikers. We gebruiken doorzichtige GIF’s in onze e-mails op HTML-basis om te achterhalen welke e-mails de ontvangers geopend hebben. Zo kunnen we de effectiviteit van bepaalde communicatie en de effectiviteit van onze marketingcampagnes beoordelen. Als u deze e-mails wilt weigeren, raadpleeg dan deel 4 hieronder.

8. Links naar andere sites

De Website bevat links naar andere websites waarover we geen controle hebben. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van andere websites die u via deze website wilt raadplegen. We raden u aan om het privacybeleid van die andere websites te lezen zodat u begrijpt hoe die uw gegevens verzamelen, gebruiken en delen.

9. Content die u uploadt

U dient zich ervan bewust te zijn dat als u opmerkingen, ideeën, suggesties, productbeoordelingen en/of eindgebruikercontent met vermelding van uw naam of initialen uploadt naar delen van de Website die andere Gebruikers kunnen zien, of als u zulke informatie direct aan ons verschaft, we uw opmerkingen, ideeën en suggesties evenals uw naam voor onze marketingdoeleinden zullen gebruiken.
Als u van gedachten verandert en niet meer wilt dat uw informatie op die manier gebruikt wordt, contacteer ons dan via de contactgegevens in deel 13 hieronder.

10. Bewaren van gegevens

Als we persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of met uw toestemming verwerken, verwerken we de gegevens tot u ons verzoekt daarmee te stoppen en nog een korte tijd daarna (de tijd die nodig is om uw verzoek toe te passen). We registreren ook dat u ons verzocht hebt u geen directe marketing te sturen of om uw gegevens niet voor onbepaalde duur te verwerken, zodat we in de toekomst aan uw verzoek kunnen beantwoorden.
Als we persoonsgegevens verwerken in verband met de uitvoering van een overeenkomst of Dienst, of voor een wedstrijd of als anders noodzakelijk is om u als klant te dienen, bewaren we die informatie gedurende vijf (5) jaar (tenzij anders is vereist door lokale wetgeving) vanaf het tijdstip van uw laatste interactie met ons.

11. Uw rechten

U hebt het recht ons om een kopie van uw persoonsgegevens te verzoeken. U hebt ook het recht ons te verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of om de verwerking ervan te beperken (stoppen van actieve verwerking), en om de persoonsgegevens die u ons voor een overeenkomst of met uw toestemming verstrekt hebt op een gestructureerde, algemeen gebruikte en in een door een machine leesbare vorm te verkrijgen, en om ons te verzoeken om deze gegevens met een andere verwerkingsverantwoordelijke te delen (overdragen).
U hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons (in het bijzonder, als het voor ons niet noodzakelijk is om de gegevens te verwerken om aan een contractuele of andere wettelijke vereiste te voldoen, of als we de gegevens voor direct marketing gebruiken).
Deze rechten kunnen beperkt worden, bijvoorbeeld als door aan uw verzoek te voldoen persoonsgegevens van een andere persoon bekendgemaakt zouden worden of de privacyrechten van anderen geschonden zouden worden, of als u ons verzoekt om informatie te verwijderen die we wettelijk moeten bewaren of waarvoor we dwingende gerechtvaardigde belangen hebben om die te bewaren.
Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u ons contacteren via de contactgegevens in deel 13 hieronder. Als u twijfels hebt die niet beantwoord zijn, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming waar u woont, werkt of waar u meent dat een inbreuk heeft plaatsgevonden.
U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om de Website te bezoeken. Als u onze Diensten gebruikt, vragen we u om ons informatie te verstrekken. Als we u vragen om ons informatie te verstrekken, zullen we duidelijk maken of de informatie waar we naar vragen verstrekt moet worden om u de gewenste dienst aan te bieden en of het verstrekken van de gevraagde informatie optioneel is. Als u beslist die informatie niet te verstrekken, kunt u sommige Diensten mogelijk niet gebruiken.

12. Bijwerken van uw gegevens

Als u de gegevens die we over u bewaren wilt wijzigen of bijwerken, contacteer ons dan via de contactgegevens in deel 13.

13. Contactgegevens

WD-40 Company Limited is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Als u vragen hebt over deze Verklaring, contacteer ons dan op GDPRTeam@wd40.co.uk

Aansprakelijkheid:

De volledige inhoud van de website is, tenzij anders vermeld, juridisch beschermd en mag niet zonder schriftelijke toestemming van WD-40 Company worden verhandeld, veranderd, op andere websites geplaatst, opnieuw gebruikt, te gelde gemaakt of op een andere wijze worden gebruikt. De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden over de juistheid van de verstrekte informatie. WD-40 Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele fouten in de inhoud van de website.

Deze website dient ter algemene informatie. Zij vormt geen vervanging voor medisch of andere professioneel advies. WD-40 Company aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor handelingen die op basis van deze website worden verricht. Het gebruik van de website en het downloaden van gegevens is voor eigen risico van de gebruiker. WD-40 Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor onstaat, bijvoorbeeld aan de gegevensbestanden of aan de hard- of software van de gebruiker.